020 8741 1940
jazzcafe@posk.org

Zbigniew Namyslowski Quintet - SOLD OUT

Date: 7/12/2019
Time: 7.30pm
Price: SOLD OUT
Table booking (11AM-8PM): 07415 892 436
Buy tickets

This event is now SOLD OUT.

Zbigniew Namysłowski – alto and soprano saxophones

Jacek Namysłowski – trombone

Łukasz Ojdana – piano

Andrzej Święs – double bass

Patryk Dobosz – drums

Zbigniew Namysłowski, a phenomenal saxophonist and composer, is an icon of Polish jazz and the first Polish musician who ever recorded an album in the Western Europe (Lola for Decca, 1964). He is an unsurpassed master of Polish jazz dialect, who managed to work out an original musical language, understood both by Polish and world jazz audiences.

In 1965, Krzysztof Komeda invited him to record the Astigmatic album, widely regarded as one of the milestones in the history of jazz music. On the night of 7th December at Jazz Café POSK Namysłowski will play both his most famous originals, like “Kuyaviak Goes Funky” or “Jasmine Lady”- just to name a few, as well as selected compositions of Krzysztof Komeda, to commemorate 50th anniversary of Komeda's tragic death – this will include an extremely rare opportunity to hear live a couple of tracks from legendary “Astigmatic” album.

At the beginning of his career Namysłowski played traditional jazz, which he gave up in 1960 and turned towards modern jazz. In 1962, with Andrzej Trzaskowski’s The Wreckers he went to the United States for the first concerts by a Polish jazz band there and performed at the prestigious Newport festival.

At more or less the same time he founded his first major band, Jazz Rockers, and further bands (mainly quartets and quintets) in subsequent years, working with a plethora of the greatest Polish jazzmen. In 1978 he travelled to the United States again where he gave concerts mainly with Michał Urbaniak and Urszula Dudziak, returning to Poland two years later. With his own band, he performed at all the major jazz festivals in Poland and abroad, for example taking part in almost all the Jazz Jamborees. In all, he has performed across Europe and in the United States, Canada, India, Australia, New Zealand, Israel, Cuba, Mexico, Brazil, Kuwait and South Africa.

Zbigniew Namysłowski recorded nearly 30 original records, of which many were published abroad. Albums such as “Winobranie” (1973) and “Kuyaviak Goes Funky (1975) became a huge jazz hits in Poland and were voted one of the best records of all times in Polish jazz. In 1980 he recorded the first album his funk jazz Air Condition band: “Follow Your Kite”. The band was hugely popular, performing a lot in Poland and Europe.

Saturaday the 7th of December at jazz café POSK will be an absolutely exciting and exceptional night of music performed by a true jazz legend Zbigniew Namysłowski.

This concert is part of the series of events "Tomasz Furmanek invites ..."

 "When I first visited Poland, I was quite unprepared to hear Polish musicians at so high level. Namysłowski was clearly the best. International voting has proved that audiences in Europe recognize the best Polish musician as among the best anywhere in the world. He honors 3 traditions, of jazz, of Polish, of himself. Anyone who misses Namysłowski is missing a unique source of creativity in 20th century. Namysłowski is a giant!"

Willis Conover

 Interview with Zbigniew Namyslowski in London Jazz News...

https://londonjazznews.com/2019/04/09/interview-zbigniew-namyslowski-behind-the-iron-curtain-18-april/

Zbigniew Namysłowski, fenomenalny saksofonista i kompozytor, jest ikoną polskiego jazzu i pierwszym polskim muzykiem, który nagrał płytę w Europie Zachodniej („Lola” dla Decca, 1964). Niedościgniony mistrz polskiego dialektu jazzowego, któremu udało się wypracować oryginalny język muzyczny, rozumiany zarówno przez polską, jak i światową publiczność jazzową.

W 1965 r. Krzysztof Komeda zaprosił go do nagrania albumu „Astigmatic”, powszechnie uważanego za jeden z kamieni milowych w historii muzyki jazzowej. Podczas koncertu 7 grudnia w Jazz Café POSK Namysłowski zagra zarówno swoje najbardziej znane kompozycje, jak n.p. „Kuyaviak Goes Funky” czy „Jasmine Lady”, jak też wybrane kompozycje Krzysztofa Komedy, aby upamietnić 50. rocznicę tragicznej śmierci Komedy - będzie to wyjątkowo rzadka okazja, aby usłyszeć na żywo parę utworów z legendarnego albumu „Astigmatic”.

Na początku swojej kariery Namysłowski grał jazz tradycyjny, z którego zrezygnował w 1960 roku aby zwrócić się w kierunku jazzu współczesnego. W 1962 roku wraz z The Wreckers Andrzeja Trzaskowskiego wyjechał do Stanów Zjednoczonych, dając tam pierwsze w historii koncerty polskiego zespołu jazzowego, wystąpił również na prestiżowym festiwalu w Newport.

Mniej więcej w tym samym czasie założył swój pierwszy duży zespół, Jazz Rockers, oraz kolejne zespoły (głównie kwartety i kwintety) w kolejnych latach, współpracując z wieloma z  największych polskich jazzmanów. W 1978 roku ponownie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertował głównie z Michałem Urbaniakiem i Urszulą Dudziak, aby wrócioć do Polski dwa lata później. Ze swoim zespołem występował na wszystkich najważniejszych festiwalach jazzowych w kraju i za granicą, m.in. biorąc udział w prawie wszystkich Jazz Jamboree. W sumie występował w całej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Australii, Nowej Zelandii, Izraelu, Kubie, Meksyku, Brazylii, Kuwejcie i Afryce Południowej.

Zbigniew Namysłowski nagrał prawie 30 autorskich płyt, z których wiele zostało wydanych za granicą. Albumy takie jak „Winobranie” (1973) i „Kuyaviak Goes Funky (1975) stały się ogromnymi hitami jazzowymi w Polsce i zostały uznane za jedne z najlepszych płyt wszechczasów w polskim jazzie. W 1980 roku nagrał pierwszy album ze swoim funk jazzowym zespołem Air Condition: „Follow Your Kite”. Zespół był niezwykle popularny, koncertując dużo w Polsce i Europie.

7 grudnia w Jazz Cafe POSK będzie absolutnie ekscytującym i wyjątkowym wieczorem muzyki w wykonaniu wielkiej legendy jazzu Zbigniewa Namysłowskiego.

Skład: Zbigniew Namysłowski - saksofony altowy i sopranowy, Jacek Namysłowski - puzon, Łukasz Ojdana - fortepian, Andrzej Święs - kontrabas i Patryk Dobosz - perkusja.

Koncert ten jest częścią serii wydarzeń „Tomasz Furmanek zaprasza ...

https://www.youtube.com/watch?v=obZc7q3e6pM

https://www.youtube.com/watch?v=N_vUZCaWjYY

 

 

238-246 KING STREET
LONDON
W6 0RF
02087411940
JAZZCAFE@POSK.ORG
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram